Pasūtīšanas noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi Laura Ashley e-veikalā attiecas vienādi uz visiem pircējiem. Attiecības starp LA Baltic SIA, kā Laura Ashley e-veikala pārstāvi un klientiem tiek regulētas ar vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, ko sagatavojis LA Baltic SIA atbilstoši Igaunijas Republikas likumdošanas aktiem.

LA Baltic SIA noteikumi un nosacījumi:

1. Pasūtīšanas noteikumi un nosacījumi
Pasūtījums tiek noformēts starp personu, kas veic pirkumu lauraashleystore.com e-veikalā (turpmāk tekstā Pircējs) un lauraashleystore.com pārstāvi LA Baltic SIA (turpmāk tekstā Pārdevējs). Pasūtījuma noformēšana ir līdzvērtīga pirkšanas pārdošanas līgumam noslēgšanai.
1.1 Pasūtījuma noformēšana
Pircējs veic pasūtījumu elektroniski, pievienojot produktu virtuālajā iepirkumu somā. Pasūtījums tiek noformēts tajā brīdī, kad Pircējs nospiež uz saites “Noformēt pasūtījumu”. Pārdevējs nosūta pasūtījuma rēķinu uz pircēja e-pasta adresi. Kad veiksiet pasūtījumu, mēs iesakām būt ļoti uzmanīgiem un izvairīties no kļūdām informācijā un pasūtīto preču daudzumā. Pircējs ir atbildīgs par pasūtījuma pareizību un precizitāti.
Ja prece ir izpārdota, Pircējs var aizpildīt pieteikuma veidlapu un nosūtīt Pārdevējam vēlmi pasūtīt preci; uz šo pieteikumu atbildēs divu darba dienu laikā.
1.2 Pasūtījuma stāšanās spēkā
Pasūtījums stājas spēkā ar brīdi, kad pasūtījuma kopējā summa ir pārskaitīta uz LA Baltic SIA bankas kontu, izmantojot bankas tiešsaiti lauraashleystore.com mājas lapā vai pamatojoties uz priekšapmaksas rēķinu.

PIEZĪME! Lietojot bankas tiešsaiti, pēc maksājuma veikšanas noteikti nospiediet uz saites “Atpakaļ pie tirgotāja”. Pretējā gadījumā jūsu rēķins netiks ieskaitīts un maksājums nesasniegs Pārdevēju.

2. Cena
Visu preču cenas LA Baltic SIA e-veikalā ir norādītas eiro, iekļaujot PVN 20% apmērā. Ja Pircējs veicot pirkumu e-veikalā, samaksā pamatojoties uz priekšapmaksas rēķinu vai, izmantojot bankas saiti, un vēlas, lai preces tiktu piegādātas ar Omniva Courier, tad cenai tiks pievienota piegādes maksa 15 EUR apmērā. Piegādes maksa netiek pievienota, ja Pircējs pats izņem preces oficiālajā Laura Ashley veikalā Tallinā, Kentmanni ielā 4.
PIEZĪME! LA Baltic SIA pārstāvis sagatavos atsevišķu izcenojumu un transportēšanas maksu visām precēm, ieskaitot mēbeles, kuras nav lauraashleystore.com e-veikala noliktavā, un par kurām Pircējs ir iesniedzis preces pieprasījumu.

3. Samaksa par preci
Pircējs var maksāt par preci, izmantojot e-veikala bankas saiti vai pamatojoties uz priekšapmaksas rēķinu. Ja izvēlas lietot bankas saiti, pēc maksājuma veikšanas noteikti jānospiež uz saites “Atpakaļ pie tirgotāja”. Tikai tad maksājums tiks apstiprināts un tirgotājs saņems atbilstošu paziņojumu. Pretējā gadījumā tiešsaistes maksājums nenotiek un tirgotājs nesaņems jūsu maksājumu.

4. Preču piegāde un piegādes laiks
Precēm, kuras ir noliktavā un par kurām ir samaksāts, izmantojot e-veikala bankas saiti vai pamatojoties uz priekšapmaksas rēķinu, piegādes laiks ir līdz trīs darba dienām. Piegādes laiks sākas ar brīdi, kad līgums stājas spēkā, kā noteikts punktā 1.2. Pasūtītās preces tiks nosūtītas ar Omniva Courier. Jūs variet izņemt preces arī pats oficiālajā Laura Ashley veikalā Tallinā, Kentmanni ielā 4.
Ja izmantojat Omniva Courier servisu:
Kurjers zvanīs saņēmējam turpmāko trīs darba dienu laikā, kad sūtījums ir nodots kurjeram, un vienojas par piemērotu piegādes laiku tajā pašā dienā, vai, ja saņēmējs vēlas, nākamo sešu darba dienu laikā.
Ja Klients nevar saņemt sūtījumu trīs dienu laikā no pasūtījuma pienākšanas dienas (izņemot svētdienas un valsts svētku dienas), tad sūtījums tiek nodots tuvākajā izplatīšanas centrā. Klients jeb adresāts saņem ziņu ar vietu un laiku, kur un kad sūtījumu var iegūt.
Atkarībā no reģiona, Omniva Kurjers piegādās preces darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00. Ja galamērķa adrese ir nepareiza vai neskaidra, Pircējs uzņemas atbildību par kavēšanos preču piegādē. Preces tiks nodotas Pircējam kopā ar pavadzīmi un Pircējam ir pienākums to parakstīt. Pirms parakstīšanas, mēs iesakām Pircējam pārbaudīt iepakojumu un preču daudzumu. Ja iepakojums vai preces ir bojāti transportēšanas laikā, tās tiks apmainīts pret jaunu, nebojātu iepakojumu un nebojātu preci. Vēlāk izteiktas sūdzības attiecībā uz iepakojumu un preču daudzumu, netiks apmierinātas. Ja Pircējs vēlas, viņš/-a var izņemts preces arī pats oficiālajā Laura Ashley veikalā Tallinā, Kentmanni ielā 4.

5. Preču atgriešana un pasūtījuma  atcelšana
Ja Pircējs nav apmierināts ar precēm, viņam/-ai ir tiesības atgriezt tās 14 dienu laikā. Atgriežot preces, Pircējam jāinformē Pārdevējs iepriekš un jāaizpilda atgriešanas veidlapa tīmekļa vietnē lauraashleystore.com. Atpakaļ nosūtītajām precēm vai preču iepakojumam nedrīkst būt bojājumi. Bojāts iepakojums vai bojātas preces netiks pieņemtas. Atgriešanas veidlapā jāiekļauj rēķina numurs, Pircēja vārds, Pircēja bankas konta numurs un iemesls preču nosūtīšanu atpakaļ. Atlīdzība par atgrieztajām precēm tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu 7 līdz 14 darba dienu laikā.
Ja atgrieztā prece nav bojāta LA Baltic SIA vainas dēļ vai, ja Pircējs nav lietojis preci atbilstoši paredzētajam mērķim, LA Baltic SIAir tiesības koriģēt summu, ņemot vērā bojājumu apmērus. Ja Pircējs nepiekrīt koriģētajai summai, Pircējam ir tiesības pieprasīt eksperta novērtējumu produkta nolietojumam. Ekspertu novērtējuma izmaksas būs jāsedz pusei, kuras viedoklis izrādījies nepamatots.

6. Garantijas un atgriešanas kārtība
Pārdevējs ir atbildīgs par jebkura produkta neatbilstību līguma noteikumiem un nosacījumiem, kas kļūst skaidri redzami divu gadu laikā no dienas, kad prece tika piegādāta Pircējam. Preču izpārdošanas gadījumā, tiek pieņemts, ka jebkura neatbilstība, kas kļūst skaidri redzama sešu mēnešu laikā no dienas, kad prece tika piegādāta Pircējam, jau pastāvēja piegādes laikā, ar nosacījumu, ka šāds pieņēmums nav pretrunā ar defekta raksturu.
Ja esat iegādājies preci lauraashleystore.com e-veikalā, un tā izrādās bojāta, mēs to apmainīsim ar noteikumu, ka jūs esat saglabājis rēķinu. Ja attiecīgā produkta partija līdz tam laikam ir izpārdota, mēs atmaksāsim pirkuma cenu. Produkta apmaiņas transporta izmaksas segs LA Baltic SIA.
Pārdevējs nav atbildīgs par:
a) preci, kas ir bojāta Pircēja dēļ;
b) bojājumiem, kas radušies, neievērojot preces lietošanas noteikumus.
Ja atklājat jelkādu neatbilstību jūsu precē, tad sūtiet e-pastu uz info@lauraashley.ee vai zvaniet +372 6229 214.
Neatbilstošas vai bojātas preces gadījumā, Pircējam ir tiesības prasīt preces apmaiņu pret atbilstošu un nebojātu vai atcelt pasūtījumu un atgriezt preci. Pārdevējs kompensēs transporta izmaksas par preces atgriešanu. Atgriezto preču cena kopā ar transporta izmaksām tiks pārskaitīti uz Pircēja bankas kontu 7 līdz 14 darba dienu laikā. Ja Pircējs atklāj, ka prece neatbilst prasībām viņam/-ai nekavējoties jāinformē Pārdevējs par to. Ja Pircējs ir izmantojis produktu pēc tam, kad defektu atklāja, viņa /-as sūdzības netiks apmierinātas.

7. Klientu konfidencialitāte un citi noteikumi un nosacījumi
Pārdevējam nav tiesību izpaust Pircēja datus, un Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs izdzēš Pircēja datus no viņu datu bāzes.

8. Citi noteikumi un nosacījumi
Papildus LA Baltic SIA noteikumiem un nosacījumiem, abas puses, Pircējs un Pārdevējs, tiek aizsargāti ar Igaunijas Republikas likumiem. Pircēja intereses aizsargā arī Patērētāju tiesību aizsardzības padome. LA Baltic SIA jebkādus strīdus ar saviem klientiem risinā mierīgā sarunu ceļā. Ja puses nespēj atrast piemērotu risinājumu, viņiem ir tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības padomē vai Tallinas pilsētas tiesā.